02 qualitychecks

Nieuwsbrief

Aanmelden gratis

QualityChecks

Een QualityCheck is een kwaliteitscheck op de bedrijfsvoering van uw bedrijf. Wanneer voeren we een QualityCheck bij u uit?

  1. Heeft u nog geen beeld van waar uw bedrijf staat in het proces van de externe audit, dan komen we bij u een nulmeting doen. We komen een dag op uw bedrijf en voeren gesprekken met u en relevante medewerkers. Aan het eind van de dag ligt er een plan van aanpak hoe we u kunnen begeleiden naar de externe audit.
  2. U heeft al wel een goed beeld, maar heeft hulp nodig om u goed voor te bereiden op de externe audit, bijvoorbeeld bij het schrijven van een kwaliteitshandboek.
  3. Voor het beoordelen van de praktijk van uw bedrijf voeren wij een QualityCheck (interne audit) uit om te kijken of uw bedrijf voldoet aan de normen van de externe audit.
  4. Als een externe audit niet goed is gegaan, zijn er non-conformities. Deze moeten binnen een bepaalde termijn worden opgelost. Wij kunnen u hierin adviseren hoe u dit snel en vakkundig oplost.

Andere voorbeelden van werkzaamheden zijn het trainen van interne auditoren, workshop handboek schrijven, ontwikkelen van prestatie-indicatoren (KPI's) of het beoordelen van productkwaliteit. Tempo Consultancy biedt u maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op over uw wensen.